I define neuroplasticity as that property of the brain that allows it to change its structure and its function and that in response to the actions we commit ourselves to, in response to sensing and perceiving the world and even fantastically to thinking and imagining

dr. Noman Doidge —”The Brain that Changes Itself

Heb jij het gevoel dat je meer uit jezelf zou kunnen halen? Dat er meer in je vermogen ligt? Heb je hinder van stress en emotionele problemen? Heb je moeite met je focus vast te houden? Breintrainingen helpen om je potentieel maximaal te ontplooien, waardoor je je ongehinderd kunt inzetten. Je krijgt daardoor helderheid over waar jouw kracht ligt, waar jij blij van wordt en wat jij te bieden hebt. Het helpt je in balans te komen en optimaal te functioneren. Door te trainen en doordat je tijdens het trainen gecoacht wordt, kun je op een speelse manier afstand doen van je ingesleten patronen. De training zorgt ervoor dat gebaande paden worden losgelaten en nieuwe paden worden verkend. Dat jij op het juiste moment – wanneer jij er aan toe bent – je bewust wordt van jouw denk- en gedragspatronen. De trainingstechniek kan in elk specifiek hersengebied nieuwe neurale paden activeren en daardoor nieuw natuurlijk gedrag ontwikkelen. Door de training wordt het zelf regulerend vermogen herstelt.

Het vermogen van de hersenen om te leren is onvoorstelbaar groot

Er kunnen op elk moment nieuwe verbindingen in je hersenen gelegd worden en oude verbroken. Elk leerproces is gebaseerd op dit principe van de zogenaamde neuroplasticiteit. Dat is een prachtig principe, en toch geven we er vaak de voorkeur aan om niet te veranderen en oude paden te blijven bewandelen, waardoor we keer op keer oude patronen in denken en handelen bevestigen. Breintraining maakt gebruik van dit aangeboren vermogen tot verandering. Net zoals we ons lichaam trainen om betere sportprestaties te leveren, kunnen we ons brein trainen om optimaal te functioneren en op een meer natuurlijke manier te observeren, denken en communiceren. Er kunnen op elk moment nieuwe verbindingen in je hersenen gelegd worden en oude verbroken.

Hoe werkt de breintraining

Tijdens de breintraining werk je aan je persoonlijke ontwikkeling op de door jouw gekozen thema’s. De trainer faciliteert jouw ontwikkelingsproces. Wat je leert tijdens de training wordt automatisch je nieuwe, natuurlijke manier van handelen Zo begeleiden we je om nieuwe paden in je hersenen aan te spreken, wat resulteert in nieuw gedrag en maximale ontplooiing van je aanwezige potentieel.

Het trainen van je brein
Wat houdt de training in? Je kijkt naar een film, zodat je je ontspant en je brein de ruimte heeft om te leren. Tegelijkertijd monitort de trainer je hersenactiviteit. Op basis hiervan genereer je je eigen feedback. Door gebruik te maken van visuele(film), auditieve(muziek) en tactiele(trillingen) feedback worden je hersenen op een speelse manier getraind. In combinatie met gerichte coaching is dat een plezierige en intensieve ervaring.

Mindfulness
In de breintraining wordt ook gebruik gemaakt van de principes van mindfulness en neurofeedback en wordt vergezeld van synchroniciteitscoaching. Zo combineren we de algemene mindfulness-oefeningen die je ook thuis kunt doen met de specifieke breintrainingen die gericht zijn op jouw ontwikkeldoelen.

Synchroniciteitscoaching
Doordat tijdens het proces de trainer ziet, wat er meetbaar in het brein gebeurd kan hij zien op welk niveau in het bewustzijn veranderingen optreden. Ook kan hij zien wat voor soort neigingen en voorkeursreacties iemand heeft. Door op het juiste moment vragen te stellen, of andere methodieken in te zetten kan hij het proces versterken en verdiepen. De trainingen onderscheiden zich van de normale neurofeedback door deze synchroniciteitscoaching: op het moment dat een cliënt in zijn ontwikkeling er aan toe is wordt het proces van de training bewust gemaakt met behulp van methodieken uit de mindfulness, waardoor de angel wordt belicht en getransformeerd.

Supplementen vs Medicijnen
Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van psychofarmaca door neurofeedback kan worden voorkomen of vermindert. Andere onderzoeken hebben aangetoond dat medicijnen een uitwerking op het brein hebben die tijdelijk rust geven, maar op den duur de werking van het brein verstoren en de mogelijk om je eigen proces op te pakken tegenwerken. Om de chemische balans in je hersenen te herstellen kan het soms nodig zijn supplementen te slikken of je voeding aan te passen. Bij het assessment wordt dat onderzocht.

JOUW TRAJECT

Maatwerk

Elke individuele training is maatwerk. Onze methode begint met het inventariseren van jouw wensen en doelen in een assessment.

Veel mensen zijn op zoek naar persoonlijke ontwikkeling, maar jouw wensen en jouw mogelijkheden zijn uniek. Soms ben je bewust van die wensen en doelen, maar soms heb je dat niet helder.

 

Duur van een traject

De duur van een traject hang sterk af van je huidige situatie en de mate van de problemen waarmee je te kampen hebt. De duur kan alleen bij benadering worden vastgesteld na het assessment. Elke fase kan apart worden gedaan. Een volgende fase wordt pas gestart na onderling overleg. De trainingen zijn het meest effectief als minimaal één maal per week, maar met voorkeur meerder keren per week kan worden getraind. Gemiddeld duurt elke fase 6 tot 8 sessies van ca. 1:30 uur. Voor kinderen duurt een sessie maximaal 45 minuten.

Assessment

In het assessment inventariseren we deze wensen, mogelijkheden en ontwikkeldoelen. Dit brengen we in beeld door:
1. een  gesprek over je wensen en ontwikkeldoelen;
2. een objectieve EEG van je hersenactiviteit (objectieve nul-meting);
3. een vragenlijst met betrekking tot je neurotransmitterprofiel (chemische huishouding in je brein).

 

Tarieven

• Assessment inclusief rapport: € 200,- / € 170,- studenten en mensen met een bijstandsuitkering.

• Trainingssessie volwassenen: € 80,- / € 65,- studenten en mensen met een bijstandsuitkering.

• Trainingssessie kinderen: € 50,- / € 45,- studenten en mensen met een bijstandsuitkering.

Voor alle trajecten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

In de begeleiding gaan we op zoek naar wat jij wilt realiseren, wat jou daarin belemmert en hoe je voorbij die hindernissen kunt functioneren.

Trainingstraject

Het trainingstraject bestaat uit drie fasen. Afhankelijk van jouw ontwikkeling en doelen wordt een traject samengesteld. Elke fase duurt gemiddeld 6 tot 8 trainingen. Na elke fase kun je kiezen of je doorgaat of stopt. Je kunt ook op een later tijdstip een nieuwe fase oppakken.

Fase 1: Balans
Deze fase is gericht op meer balans, focus, rust en stabiliteit. Je functioneert scherper en bent meer geaard.
Fase 2: Doorstromen
Deze fase is gericht op het doorbreken van blokkades. Je functioneert vrij van stress en kunt goed omgaan met negatieve emoties. Je slaapt beter en hebt meer plezier in je werk en dagelijks leven.
Fase 3: Optimaliseren
Deze fase is gericht op het optimaliseren van je vermogen. Het is beter worden waar je goed in bent. Afhankelijk van je doelen en mogelijkheden kan dit gaan over:

• persoonlijk leiderschap
• zelfvertrouwen
• inzicht in eigen kracht en talent
• sociale verbinding
• creativiteit en ondernemen

PROEFTRAINING

Tijdens een proeftraining maak je kennis met hoe een breintraining werkt. Je krijgt al doende een uitleg over wat breintraining inhoud en je ervaart zelf hoe het is om je eigen hersenactiviteit te zien. Een proefsessie bestaat uit een kort gesprekje over jouw persoonlijke ontwikkeldoelen. Ook zal er worden uitgelegd hoe neurofeedback werkt en hoe een training ongeveer verloopt. Na deze kennismaking zullen er met gel twee elektroden op het hoofd worden geplakt waarna een korte training zal worden gegeven. Vaak wordt een proefsessie met veel enthousiasme ervaren, omdat het een eerste beeld schetst van het functioneren van de hersenen en spannend is om te zien. Tijdens een trainingssessie is het van belang te ontspannen en de hersenen het werk te laten doen, bewust proberen te sturen zal het proces waarmee de hersenen trainen enkel vertragen.

Duur: ca. 60 min 30 min
Kosten: € 25,- Indien doorverwezen door een verwijzer (psycholoog of huisarts) dan is de proeftraining gratis.
Locatie: Griend 59, 6662 XT Elst of Gezondheidscentrum De Dennenkamp Generaal Urquhartlaan 18-r, 6861 GG Oosterbeek

Aanmeldingsformulier

Door het invullen van dit inschrijfformulier verklaart ondergetekende zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Hierbij meld ik mij aan voor een proeftraining